V spejemnici Belokranjskega muzeja v Metliki je bilo na Ta veseli dan kulture zanimivo predavanje z naslovom Arheološko najdišče Divje babe I in neandertalska piščal. Arheolog Matija Turk (sodeloval pri izkopavanjih v Divjih babah I od 1984 do 1999, navzoč pa je bil tudi pri odkritju piščali leta 1995) je predstavil jamo Divje babe I, arheološka izkopavanja, življenje neandertalca v ledeni dobi, pomembnejše najdbe in odkritja iz Divjih bab I, še posebej piščal. Predstavil je izsledke znanstvenih raziskav in eksperimentov, ki dokazujejo, da je piščal naredil neandretalec, ne pa zver z grizenjem. Razložil je način izdelalave in pokazal primitivna orodja za vrtanje. V drugem delu je akademski glasbenik Ljuben Dimkaroski predstavil piščal z glasbenega vidika. Zaigral je na repliko, ki jo je izdelal iz podobne kosti, izkopane v približno enaki globini (kost je stara med 50.000 in 60.000 let). Njegove raziskave replike rekonstruirane piščali so privedle do novih spoznanj o piščali, ki dosega zmogljivost glasbenih inštrumentov.

 

 

Comments powered by CComment