Dole, 19.11.2010

V soboto, 20. novembra 2010, je županja Občine Metlika in poslanka Državnega zbora RS ga. Renata Brunskole skupaj z najstarejšim krajanom g. Komlenom Komlenovićem izročila namenu javno razsvetljavo v naselju Dole.  Investicijo v višini 28.937,73 EUR so sofinancirali: Občina Metlika v višini 23.837,73 EUR, Krajevna skupnost Suhor v višini 1.500,00 EUR ter krajani Dol v višini 3.600,00 EUR. Po prvotnem projektu je bila predvidena postavitev 8-ih kandelabrov, med izvedbo pa se je Občina  Metlika skupaj s krajani odločila, da se predvsem zaradi varnosti šoloobveznih otrok poveča obseg investicije na 12 kandelabrov in s tem zagotovi tudi osvetljenost ceste, ki vodi do avtobusnega postajališča. Zgrajena javna razsvetljava ustreza vsem veljavnim predpisom glede svetlobnega onesnaževanja, svetilke so varčne in imajo vgrajeno napravo za zmanjšanje svetlobnega toka.

Foto: Nikola Vukmanič

DSC_5066
DSC_5066
DSC_5070
DSC_5070
DSC_5075
DSC_5075
DSC_5076
DSC_5076
DSC_5078
DSC_5078
DSC_5079
DSC_5079
DSC_5081
DSC_5081
DSC_5083
DSC_5083
DSC_5085
DSC_5085
DSC_5087
DSC_5087
DSC_5090
DSC_5090
DSC_5092
DSC_5092
DSC_5096
DSC_5096
DSC_5097
DSC_5097
DSC_5098
DSC_5098
DSC_5099
DSC_5099
DSC_5100
DSC_5100
DSC_5102
DSC_5102

Comments powered by CComment