Dan šole

V soboto so se učenci in delavci Osnovne šole Metlika predstavili na dnevu šole. V razredih in na hodnikih so predstavili različne krožke in dejavnosti. Poseben povdarek že nekaj let posvečajo ekologiji, zato so se letos posvetili vodi.

Na šoli so imeli tudi goste iz osnovne šole Jovan Sterija Popović iz Novega Beograda. Ravnatelja obeh šol sta v petek podpisala izjavo o sodelovanju. V soboto pa so se gosti predstavili tudi na zaključni prireditvi v športni dvorani.

Comments powered by CComment