Grabrovec, 29.1.2010

Začetek leta je čas za pregled dela v preteklem letu in za načrtovanje dela za naprej. To je storila tudi metliška folkorna skupina 29. januarja na turistični kmetiji Jakljevič na Grabrovcu. Najštevilčnejše društvo v metliški občini je bilo v preteklem letu uspešno. Imeli so 20 nastopov, pet več kot leto poprej, od tega eno gostovanje v tujini na Češkem. Vaje so bile dobro obiskane, število novih članov se stalno povečuje. Upravni odbor je tudi za tekoče leto pripravil bogat program, tako da se za bodočnost metliške folklore ni bati.

Comments powered by CComment