Partizanski trg, 20. 9. 2023

Predsednica Belokranjskega muzejskega društva in direktorica Belokranjskega muzeja Metlika, Andreja Brancelj Bednaršek in županja Občine Metlika, Martina Legan Janžekovič, sta odkrili spominsko ploščo geografu, muzealcu in častnemu občanu Občine Metlika, prof. Zvonku Rusu.

Comments powered by CComment